شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

احمدی نژاد

محمد نیشابوری

بازگشت دوباره ادبيات زشت به سياست

بارون جنوب؛روزگذشته محمود احمدي‌نژاد پس ازچهار سال دوباره کنفرانس خبري گذاشت و به پرسش‌هاي خبرنگاران پاسخ‌هاي بي‌ربط و باربط زيادي داد. چيزي که بيش از همه در پاسخ‌هاي او مشهود بود، حمله تند و بي‌ادبانه با چاشني توهين و افترا به همه قواي نظام بود.

نامه‌ای به آقای احمدی‌نژاد

خورشید فقیه سلام علیکم جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ! بارون جنوب-این مرقومه، توسط یک شهروند یک لاقبا و ساده ی بوشهری، آنهم بی هیچ شغل و مقامی و حتا محذوفی از همان ماهیانه ۴۵ هزارتومان صدقه ای شما در دولت جناب آقای روحانی، برای شما نوشته می شود بی هیچ توقع و انتظار شخصی از...