شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

امان‌الله شجاعی

یکی از آن پنج نفر admin چ، ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - ۲۲:۰۹
به‌راستی که به‌جز ذات احدیت، همه میرا هستند. هیچ جسم نامیرایی پیدا نمی‌شود و هیچ نام نکویی نیز پشت ابرهای کینه نمی‌ماند.