شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

ارتباطات

وزیر ارتباطات به بوشهر سفر می کند

دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات جهت بررسی وضعیت سیل در استان بوشهر، عصر امروز به بوشهر سفر می کند.