شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

اصلاحات

ظریف کاندیدا برای انتخابات نمی شود

سکوت ظریف درباره جلسه محرمانه کمیسیون امنیت ملی مجلس شکست. وزیر امور خارجه گفت‌وگویی تصویری با سایت انتخاب داشته که روز گذشته روی خروجی این سایت قرار گرفت.