شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

عباس علوی نژاد،معاون استاندار،قوه قضائیه

علوی نژاد

سهم استان بوشهر از صندوق توسعه ملی

بارون جنوب ؛ عباس علوی نژاد : صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹و در قالب برنامه پنجم توسعه کشور تأسیس شد. هدف صندوق تبدیل بخشی از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی به ثروت ماندگار و مولد است که سهم آن دربودجه سال ۹۷ به ۳۲درصد می رسد. طبق قانون برداشت از صندوق برای موارد مهم...