شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

دولت تدبیر و امید

نکیسا:

در سال نو از مدار اخلاق و انصاف خارج نگردیم

هر که هستیم و هرجای این سرزمین ایستاده ایم بدانیم همه داشته هایمان حاصل مجاهدت گمنامان و مردان و زنانی است که سالیان سال در آرزوی استقلال و پیشرفت این سرزمین از خود گذشتگی نشان داده اند و تحمل مصائب و مشکلات نمودند تا ما و سرزمین مان در تاریخ ماندگار مانیم. تجربه نشان داده...