شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

عضویت بوشهری ها در کابینه دوازدهم

نامه سرگشاده اصلاح طلبان استان

آقای رئیس جمهور حداقل یک بوشهری در کابینه آینده باشد

به گزارش بارون جنوب؛ طی نامه ای سرگشاده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان بوشهر به نمایندگی از فعالان سیاسی و مردم استان بوشهر از رئیس جمهور درخواست عضویت بوشهری ها در کابینه دوازدهم را داشت.