شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

معیشت

وضعیت تشکیلاتی و معیشتی کارگران از منظر مبانی نظری و تقنینی

بارون جنوب-اسماعیل یاسینی:کارگران بعنوان بزرگترین قشر مدافع همیشگی نظام جمهوری اسلامی چنانچه در تصمیم گیری های کشور نقش پر رنگ نداشته باشند، نمی توانند به وضعیت مطلوب معیشتی برسند. نمی توانیم مشکلات جامعه کارگری را ناشی از قانون بدانیم، بلکه می توانیم ادعا کنیم اجرای نسبی قانون کار در دولت های مختلف موجب مشکلاتی برای کارگران شده است.