شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

سد

در پی بارش‌های بی‌سابقه اخیر؛

نیمی از استان بوشهر زیر آب رفت

بارانی که در پاییز و دی‌ماه جای خالی‌اش بسیار محسوس بود و برای آمدنش در جای‌جای استان نماز اجابت خوانده شد، طی روزهای اخیر زمین بایر بوشر را سیراب کرد و خنکای نسیمش بر گونه پنجره روح‌ها و دل‌ها را نوازش کرد اما بارش بارندگی در ۳۰ روستای استان به‌صورت سیل شهروندان را با مشکل رفت و آمد و در برخی مناطق با قطعی گاز، آب و برق مواجه کرد.