شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

صدر جدول

هفته پیروزی دسته اولی های استان

ایرانجوانی ها به بقا امیدوار و جمی ها به صدر نزدیک شدند

به گزارش بارون جنوب؛ در فاصله سه هفته مانده به پایان بازی ها هنوز صعود هیچ تیمی به لیگ برتر قطعی نشده و این خود نشان از رقابت تنگاتنگ تیم ها برای صعود دارد و این طبیعتا به خاطر یک گروه کردن بازی ها است. اتفاقی خوب که می تواند با ۱۶ تیمی کردن لیگ یک تکمیل خواهد شد. چرا که در...