شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

شهردار اقتدارگرا

امانی فر

سیاست معامله است، ولی بی قاعده نیست

بارون جنوب؛ عبدالرضا امانی ­فر:پس از انتخاب شهردار بوشهر و رای اعضای اصلاح­ طلب شورای شهر به آقای میگلی نژاد، یکی از دوستان اصلاح­ طلب و از نزدیکان رییس جدید شورای شهر بوشهر را دیدم و به وی بابت این اتفاق طنز تبریک گفتم. وی پاسخ داد که تو در واقعیت زندگی نمی­کنی و سیاست...