شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

سجادی

جمنا نهایت عقلانیت احزاب اصولگرا بود/ رییسی کاندیدای نهایی است

بارون جنوب ؛سیدکمال سجادی درخصوص آرایش سیاسی انتخابات پیش رو گفت: آرایش سیاسی کشور کم و بیش با انتخابات گذشته تفاوت هایی دارد به ویژه این که دو جناح سنتی اصولگرا و اصلاح طلب حضور دارند و و گروههایی هم به صورت مستقل به صحنه آمدند که البته این مستقلان رگه‌هایی از اصولگرا و...