شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

سیاست

ترامپ برای ما خوب است یا بد!

رئیس‌جمهور جدید امریکا باز هم خبرساز شده است، نه از این باب که اقدامات شاق و بسیار مهمی انجام داده است، بلکه از این لحاظ که رفتارهایش برای ما مردم ایران بسیار آشناست و ما هشت سال با چنین جنجال‌ها و سر و صداهایی خوابیدیم و بعد که بیدار شدیم دیدیم که بخش عمده‌ای از همان اندک داشته‌ها را هم از دست داده‌ایم.