شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

وام

شاید نخواهند وام را پرداخت کنند!

هفت‌خان گرفتن وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر

دو هفته از صدور ابلاغیه اجرایی افزایش وام مسکن مهر (از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان) می‌گذرد اما شرایط سخت بانک مسکن برای دریافت کنندگان، سازندگان مسکن را سردرگم کرده است.