شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

در بررسی صلاحیت داوطلبان:

سبد آرای داوطلبان پاشنه آشیل نظارت

بارون جنوب؛ پس از پایان یافتن کار بررسی پرونده داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر در سراسر استان در هیات های اجرایی پرونده ها به همراه استعلامات چهارگانه از دستگاه های ذیصلاح به هیات های نظارت در بخش ها و شهرستان های تابعه ارسال می شود، تا صلاحیت داوطلبان مورد بررسی این هیات ها قرار گیرد. اعضای هیات های نظارت براساس پیشنهاد نمایندگان مجلس عضو هیات نظارت برانتخابات مجلس شورای اسلامی در استان منصوب می شوند. که اکثر افراد داوطلب انتخابات شوراها بطور نسبی صاحب پایگاه رای هستند و همین موضوع خود می تواند پاشنه آشیل نظارت عالی در انتخابات شوراها باشد. البته روند انتخابات شوراها دارای نقاط ضعف دیگری از جمله درخصوص شرایط ثبت نام و موارد دیگری است، که اینجا مورد بحث ما نیست. قصد داریم در اینجا به موضوع برسی صلاحیت ها و تأثیر آن بر مشکلات شوراه و شهرداریها فسادهایی که بصورت بالقوه می تواند رخ دهد، بپردازیم. عملکرد شوراها و شهرداری های استان در دوره چهارم شوراها با حواشی زیادی همراه بوده است. برخی از شوراها منحل شده اند، برخی اعضای شوراها نتوانسته اند در مقابل امانتی که مردم به آنها سپرده بودند، حتی دور یک میز بنشینند. برخی اعضای شوراها با شهردار تبانی کرده و بودجه شهر را صرف کارهایی کردند که به هیچ وجه جز اولویت های عمران شهری نبوده، برخی اعضای شورا بجایی که ناظر شهردار باشند، گوش به فرمان شهردار بوده اند. گل سرسبد آنها، در شورای شهر مرکز استان هم اینقدر رفتارها و تصمیمات عجیب و غریب و پرحواشی داشته ایم، که سر جمع آنها یک مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. اکثریت شورایی که در مقابل دو شهردار انتخابی طی دوره مسئولیت شان دو رفتار کاملا متناقض داشته اند. بایکی حتی بر سر نشستن بر صندلی هم بحث جدل داشته اند و برای یکی هم هر روز فرشی قرمز پهن کرده اند. در بحث هزینه کرد بودجه چندصد میلیاردی شهرداری نه تنها به رسانه ها و مردم، بلکه برای همه اعضای شورا هم گزارش شفاف و روشنی نداشته اند. همه این مشکلات شوراها و شهرداری های استان میتواند، نشانه ای از تسامح و کم دقتی در بحث بررسی صلاحیت های داوطلبانی باشد، که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، خود و پایگاه اجتماعی و بطورکلی سبد آرای آنها می تواند بر روی رای آوری یک نماینده مجلس ناظر عالی انتخابات شوراها تاثیر زیادی بگذارد. متاسفانه همین نقطه، پاشنه آشیل نظارت بر انتخابات شوراها می تواند باشد و چناچه نماینده مجلسی با ملاحظه کاری افرادی که التزام عملی به اسلام ندارند را برای ورود به انتخابات شورای اسلامی شهر تأیید صلاحیت نماید. همین عضو نااهل عضوشورا میتواند امورات یک شهر را به انحراف و فساد بکشاند. از این لحاظ لازم است، نظارت بسیار جدی بر رفتار نمایندگان در خصوص بررسی صلاحیت ها توسط دستگاه های ناظر صورت گیرد. امیدواریم سه نماینده استان در هیات نظارت بر انتخابات شوراها بیش از پیش در بررسی صلاحیت داوطلبان نسبت به سلامت و پاک بودن آنها براساس استعلام های چهارگانه دقت کنند و سبدآرای داوطلبان، پایگاه اجتماعی و موقعیت سیاسی و قومی آنها را لحاظ نکنند تا در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهرهای استان شاهد انحرافات و بحران در شوراها نباشیم و شهرهای استان در مسیر توسعه حرکت کنند.

افزودن دیدگاه جدید

نظرات حاوی متن تبلیغاتی، متن فارسی با حروف لاتین (فینگلیش)، توهین و الفاظ ناشایست، نمایش داده نخواهد شد.
سوال ریاضی را حل کنید. مثلاْ ۱+۳ می‌شود: ۴