شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ | Saturday 24 March 2018

آب و هوا

وضعیت آب و هوای کنونی "بوشهر"

آب و هوای بوشهر, ایران
  • صاف
  • دما: ‎۳۰ °C
  • احساس می‌شود: ۳۰ °C
  • باد: ۱۵ kph

پیش‌بینی ساعات آینده

ساعت آیکن‌های آب و هوا توضیحات آب و هوا دما احتمال بارش سرعت باد
۱۹:۳۰ صاف صاف ۲۶°C ۰% ۸ kph
۲۰:۳۰ صاف صاف ۲۴°C ۰% ۳ kph
۲۱:۳۰ صاف صاف ۲۳°C ۰% ۳ kph
۲۲:۳۰ صاف صاف ۲۲°C ۰% ۵ kph
۲۳:۳۰ صاف صاف ۲۱°C ۰% ۵ kph
۰:۳۰ صاف صاف ۲۱°C ۰% ۶ kph
۱:۳۰ ابرهاى پراكنده ابرهاى پراكنده ۲۰°C ۰% ۵ kph
۲:۳۰ صاف صاف ۱۹°C ۰% ۶ kph
۳:۳۰ صاف صاف ۱۹°C ۰% ۶ kph
۴:۳۰ صاف صاف ۱۸°C ۰% ۶ kph
۵:۳۰ صاف صاف ۱۷°C ۰% ۸ kph
۶:۳۰ صاف صاف ۱۷°C ۰% ۶ kph

پیش بینی روزهای آینده

شنبه ۲۴ مارس يكشنبه ۲۵ مارس دوشنبه ۲۶ مارس سه شنبه ۲۷ مارس چهارشنبه ۲۸ مارس پنجشنبه ۲۹ مارس جمعه ۳۰ مارس
پیش بینی آب و هوا برای شنبه 24 مارس پیش بینی آب و هوا برای يكشنبه 25 مارس پیش بینی آب و هوا برای دوشنبه 26 مارس پیش بینی آب و هوا برای سه شنبه 27 مارس پیش بینی آب و هوا برای چهارشنبه 28 مارس پیش بینی آب و هوا برای پنجشنبه 29 مارس پیش بینی آب و هوا برای جمعه 30 مارس
صاف صاف صاف صاف صاف صاف صاف
۳۲°C / 17°C ۳۴°C / 16°C ۳۴°C / 16°C ۳۴°C / 17°C ۳۶°C / 19°C ۳۶°C / 19°C ۳۵°C / 18°C
۰% باران ۰% باران ۰% باران ۰% باران ۰% باران ۰% باران ۰% باران
۲ kph ۱۶ kph ۱۴ kph ۱۶ kph ۱۴ kph ۱۳ kph ۱۶ kph